top of page

Публічна оферта

Публічний договір приєднання

1. ФОП ЩУР АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
(Ідентифікаційний код фізичної особи-підприємця: 3365209577. Свідотство на реєстрацію знаку для товарів та послуг “Альтечо” № 265186 від 25.09.2019 р. ) (надалі – Альтечо) у відповідності до ст. 634 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) розміщує цей Публічний договір приєднання (надалі – Договір, Правила) про наступне:

2.Терміни та визначення:

 

Акаунт  – обліковий запис Користувача на Сайті.

 

Контент – в тому числі, але не виключно : фото, відео, текстові матеріали розміщені на Сайті.

 

Користувач – фізична особа, фізична особа – підприємець, або юридична особа, що прийняла умови цього Договору та користується Сайтом.

 

Послуга(и) - діяльність Альтечо по наданню відповідних послуг Клієнтам.

 

Партнер Альтечо – організація, фізична особа - підприємець, чи юридична особа, що надає місце, приміщення, територію чи іншу локацію, а також інвентар, обладнання та інше працівникам Альтечо для надання послуги клієнту на своїй території 

 

Розповсюджувач – акредитована Альтечо фізична особа - підприємець, чи юридична особа, що реалізовує Користувачам Сертифікати на послуги чи послуги. Перелік Розповсюджувачів доступний на Сайті Компанії. 

 

Сертифікат (Подарунковий сертифікат) – друкований або електронний документ з унікальним номером, який підтверджує право вимоги, його володільця, на отримання обумовленої ним Послуги у термін (строк) його дії. 

 

Сайт Альтечо (Сайт) – www.altecho.ua

3. Альтечо, на умовах визначених нижче, безоплатно та на невизначений строк надає Користувачам право користуватись Сайтом Альтечо.

4. Відповідно до ст. 638 ЦК України цей Договір є офертою і у випадку прийняття пропозиції (акцепту) викладених у ньому умов, будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа – підприємець, або юридична особа (надалі – Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору.

5. Достатнім підтвердженням акцептування умов цього договору являється факт користування Сайтом.

6. Компанія може у будь-який час змінити умови, викладені в цьому Договорі, які набирають чинності негайно після їх оприлюднення на Сайті, якщо інше не передбачено вказаними змінами.

7. Якщо після внесення та оприлюднення змін у цей Договір Користувач продовжує користуватися Сайтом, це підтверджує його згоду та прийняття цього Договору з усіма змінами та доповненнями до нього.

8. Якщо будь-які умови цього Договору, незалежно від причин, є неприйнятними для Користувача, останній вправі, у будь-який час, відмовитись від Договору та не користуватись цим Сайтом.

9. Контент розміщений на Сайті призначений для особистого, некомерційного використання, захищений авторським правом та знаходиться у розпорядженні Альтечо, або відповідного постачальника Контенту. 

10. Будь-які положення цього Договору не можуть розцінюватись, чи тлумачитись як надання будь-якого права, дозволу, згоди, ліцензії на використання торговельної марки, знаку для товарів та послуг, фірмового найменування, дизайну Компанії та/чи третіх осіб. 

11. Використання Контенту допускається виключно для особистого (приватного) використання.

12. Використання Контенту на інших інтернет-ресурсах, відмінних від Сайту, допускається за умови отримання письмової згоди Компанії та розміщення активного гіперпосилання на Сайт. 

13. Користувач зобов’язується використовувати Сайт за його цільовим призначенням, зокрема для пошуку, підбору та придбання Послуг.

14. Продаж Сертифікатів здійснюється Розповсюджувачами. 

15. Для отримання розширеного функціоналу Сайту Користувач може зареєструватись на Сайті.

16. Компанія зобов’язується дотримуватись конфіденційності персональних даних Користувачів Сайту, інформація про яких стала їй відома в процесі обробки такої інформації, детальна Політика конфіденційності розміщена та доступна за наступним посиланнями : https://www.altecho.ua/privacy-policy

17. Альтечо ™ є офіційно зареєстрованим знаком для товарів і послуг та належить ФОП ЩУР АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ. 

 

18. Поштова адреса Альтечо : вул. Юрія Шумського 5, Київ, 02098, Україна, 

тел. +38(093)333-09-59, електронна пошта info@altecho.ua

 

Акредитовані Компанією Розповсюджувачі Сертифікатів :

 

Список торгових точок, що мають право реалізувати подарункові сертифікати Альтечо™ в містах України представлений на Сайті.

bottom of page